Steun ons

Stichting Blijdeheidekat voert zowel op het gebied van sponsoring als fondsen een actief wervingsbeleid om haar producties financieel mogelijk te maken. Met uw vrijwillige bijdrage steunt u ook de activiteiten van Stichting Blijdeheidekat.

Hartelijk dank hiervoor.

Bedrag